Make your own free website on Tripod.com

 

teena

 


เครื่องตี เป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิด เสียงดนตรีด้วยการใช้ของสองสิ่งกระทบกัน ด้วยการตี นับว่าเป็นเครื่องดนตรีประเภท เก่าแก่ที่สุดที่ที่มนุษย์รู้จักใช้ ได้มีวิวัฒนาการจากอุปกรณ์ง่ายๆ ให้มี ความหลากหลายออกไปทั้งรูปแบบและวัสดุที่ใช้

 

 

เครื่องดนตรีประเภทตี

 

 

เครื่องตี - ระนาดเอก

เครื่องตี - ฆ้อง

เครื่องตี - ฆ้องวงใหญ่

เครื่องตี - ฆ้องวงเล็ก

เครื่องตี - ฆ้องมอญ

เครื่องตี - กรับพวง

เครื่องตี - กรับเสภา

เครื่องตี - มโหระทึก

 

 

 

back             next

 

slideslideslideslideslideslideslideslideslideslideslideslideslideslideslideslideslideslideslideslideslideslideslideslide