Make your own free website on Tripod.com

 

head

 

 

ประโยชน์ของเครื่องดนตรี

 

 

ประโยชน์ของดนตรีนับว่ามีอยู่ไม่น้อย กล่าวโดยย่อมีดังนี้
1. เสียงดนตรีเป็นสิ่งที่กล่อมหัวใจของคนให้อ่อนโยน เยือกเย็นดับทุกข์ได้ชั่วขณะ ปลุกใจให้รื่นเริงกล้าหาญสิ่งเหล่านี้ย่อมเกิดแก่บุคคลผู้ฟังทั่วไป ๆ ไป
2. เป็นเครื่องที่ทำให้โลกครึกครื้น
3. การแสดงมหรสพต่าง ๆ เป็นต้นว่า โขนละคร ละครดนตรีก็เป็นผู้ประกอบให้น่าดูสนุกสนานขึ้นสบอารมณ์ผู้ดูและผู้แสด
4. ทำความสมบูรณ์ให้แก่ฤกษ์และพิธีต่าง ๆ ทั้งของประชาชนและของชาติ
5. เป็นเครื่องประกอบในการสงคราม ซึ่งเคยใช้ได้ปลมาแล้วหลายชาติกล่าวโดยเฉพาะชาติไทยคราวสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เมื่อยังดำรงพระยศเป็นเจ้าพระยาจักรีทรงรักษาเมืองพิษณุโลกต่สู้อะแซหวุ่นกี้ ก็ทรงใช้ดนตรีเป็นเครื่องประกอบอุบาย เป็นต้น
6. ทำให้โลกเห็นว่าชาติไทยมีวัฒนธรรมเป็นอันดี ชาติใดที่มีวัฒนธรรมของตนอยู่อย่างดีย่อมเป็นที่ยกย่องของชาติทั้งหลาย

 

 

back            next

 

basebasebasebasebase